ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

εκδόσεις Καπόν

Η πολυσήμαντη προσφορά του Ιωάννη Τραυλού στη μελέτη και την προβολή των ελληνικών μνημείων

«Τόσο τις ανασκαφές όσο και την αρχιτεκτονική ερμηνεία και αποτύπωση των αρχαίων λειψάνων, τις υπηρετούσε με την ίδια σοβαρότητα και αγάπη».

Οι γυναίκες (τους) μιλούν για τους ποιητές που αγαπήσαμε

«Ναι, η αγάπη είναι κατά μίαν έννοια η έξοδος από τον εαυτό μας».