ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

«Χωρίς Στεφάνι»

«Χωρίς Στεφάνι», ένα ανοιξιάτικο διήγημα του Παπαδιαμάντη που δημοσιεύθηκε το 1896

Ήρχετο η Μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναφτε την φωτιάν της, έστηνε την χύτραν της, κι έβαπτε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά.