ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

IVF

Ο ρόλος του ψυχολόγου στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Σκοπός της ψυχοθεραπευτικής είναι η κατάθεση σκέψεων και συναισθημάτων και από τους δύο συντρόφους και είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας