ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

γυναικεία δικαιώματα

Η προπαγάνδα στις αρχές του 1900 ενάντια στα γυναικεία δικαιώματα

Παρόλο που οι Σουφραζέτες διαδήλωναν ακούραστα ώστε να αλλάξουν την κατάσταση, υπήρχαν πολλοί άντρες που το έβρισκαν εξαιρετικά επικίνδυνο.