ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

γράφουμε μηνύματα

Κατ’ αρχήν σημαίνει στα βασικά σημεία, ενώ κατ’ αρχάς σημαίνει αρχικά -Μιλάμε & γράφουμε σωστά

Κανόνες συντακτικού και γραμματικής τώρα που όλοι πλέον επικοινωνούμε με μηνύματα στο κινητό μας λόγω παγκόσμιας καραντίνας.