ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

#FORWOMENINSCIENCE

Το hashtag “FORWOMENINSCIENCE” είναι η νέα δύναμη των γυναικών με τη στήριξη της L'Oréal

Ξέρουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τώρα έχουν και τη στήριξη της L'Oréal με τη διακήρυξη για την προαγωγή του ρόλου των γυναικών στην επιστήμη!