ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

#CareForHumanTouch

#CareForHumanTouch – H NIVEA σε μία νέα παγκόσμια πρωτοβουλία με ξεχωριστό σκοπό

«Φροντίζουμε για την ανθρώπινη επαφή, διατηρούμε το Μαζί».