ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi, η γυναίκα που έσπασε τον Κανόνα: Τέχνη απέναντι στην πατριαρχία

Στην ιστορία της τέχνης υπάρχουν ελάχιστα καταγεγραμμένα παραδείγματα γυναικών ζωγράφων που κατάφεραν να «σπάσουν» τον Κανόνα.