ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

7 προσωπικότητες

Αλλάζει από έκφραση μέχρι φωνή: Η σκληρή ιστορία της γυναίκας με τις 7 διαφορετικές προσωπικότητες

Μια σκληρή και τόσο ανθρώπινη ιστορία για τη γυναίκα αυτή που δίνει καθημερινή πάλη.