ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνου θέλει να κάνει όλα τα κλειστά περίπτερα βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τους μαθητές

Και αν κάποια χρειαστεί να απομακρυνθούν, να τοποθετήσει στη θέση τους έργα τέχνης εξωτερικού χώρου.