ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

2.600 ευρώ

Δουλειά για πέντε μήνες με αμοιβή 2.600 ευρώ για άνεργους από 29 έως 64 ετών

Την ευκαιρία να καταρτιστούν και να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για τουλάχιστον πέντε μήνες θα έχουν 23.000 άνεργοι, ηλικίας 29 έως 64 ετών.