ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

1η Νοεμβρίου

Από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, τι πρέπει να κάνετε για να το αποκτήσετε

Από 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ από τις 02:00-08:00 και από τις 15:00-17:00.