Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει σταθμό για την ανθρωπότητα λόγω των ανατροπών και αλλαγών που έφερε η κρίση από την πανδημία της Covid-19. Κληθήκαμε να επαναπροσδιορίσουμε και να επαναπροσδιοριστούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπό αντίξοες συνθήκες. Κληθήκαμε να επιδείξουμε δύναμη, ευελιξία, εφευρετικότητα, καινοτομία. Κληθήκαμε να αναδείξουμε την καλύτερη ηγετική πλευρά του εαυτού μας για να επιβιώσουμε και να εξελιχθούμε. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και τη νέα συνθήκη, οι γυναίκες, από κάθε πόστο, πρωτοστάτησαν δίνοντας τη μάχη κατά της κρίσης της Covid-19. Παράλληλα, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να διεκδικήσουν και για να κατοχυρώσουν την ισότιμη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον.

Κληθήκαμε να αναδείξουμε την καλύτερη ηγετική πλευρά του εαυτού μας για να επιβιώσουμε και να εξελιχθούμε

Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας σε αυτή τη μάχη και σε όλες τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι αποδεδειγμένο ότι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε περιόδους κρίσης κι’ αυτό γιατί διέπονται από χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η αφοσίωση, η ανθεκτικότητα, η φροντίδα.

Σήμερα, σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον συντρέχουν οι συνθήκες ώστε όλοι να αδράξουμε την ευκαιρία και να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε θέματα πολιτικής, οικονομίας, εκπαίδευσης, ευκαιριών εργασίας. Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ισότιμη εξέλιξη, την ισότητα, τα ίσα δικαιώματα, την ισονομία, τη δικαιοσύνη, τη γυναικεία δύναμη! Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώνεται σε θέματα ισότητας των φύλων και ειδικότερα στην αγορά εργασίας, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν μειώνεται το χάσμα με αρκετά ταχύ ρυθμό όπως είναι το επιθυμητό. Οι γυναίκες υπολείπονται σε ποσοστό κάλυψης στις κορυφαίες θέσεις εργασίας και στα κέντρα εξουσίας στους τομείς της πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα στον επαγγελματικό τομέα, παρότι όλο και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις ευημερούν όταν σε αυτές υπερισχύει η ισότητα, η ίση πρόσβαση και η ισονομία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώνεται σε θέματα ισότητας των φύλων και ειδικότερα στην αγορά εργασίας, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν μειώνεται το χάσμα με αρκετά ταχύ ρυθμό όπως είναι το επιθυμητό.

Οι γυναίκες που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και υψηλές θέσεις στην ιεραρχία, επιδεικνύουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά ηγεσίας τα οποία περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό ξεκάθαρων δομών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας, τους επιδέξιους χειρισμούς και την ανθεκτικότητα υπό πίεση, τη συναισθηματική νοημοσύνη που βοηθά στη διαχείριση των θεμάτων με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων που διευκολύνουν την ομάδα να αποκτήσει ομοιογένεια και ομοψυχία για την επίτευξη του τελικού στόχου.

Στην AbbVie, η φιλοσοφία της αξιοκρατίας, του σεβασμού και της ισότητας είναι θεμελιώδεις αξίες και αποτελούν το κύτταρο του Οργανισμού μας. Η AbbVie έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο εργασίας που βασίζεται στο ήθος, τη διαφάνεια, τη διαρκή επιμόρφωση, την εκπαίδευση, την εξέλιξη με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Γι’ αυτό και έχει επιβραβευθεί, επανειλημμένως, για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον αποτελώντας πρότυπο για πολλές εταιρείες.

Οι εργαζόμενες γυναίκες στην AbbVie, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, απολαμβάνουν την ηρεμία και την ασφάλεια να εκφραστούν ελεύθερα, να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να προοδεύσουν και να πετύχουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Η στήριξη των γυναικών προς άλλες γυναίκες, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους είναι μια ποιότητα που συναντάμε συχνά στην AbbVie. Επιδιώκουμε ώστε οι γυναίκες να αποτελούν ισχυρό καταλύτη στη δομή και στη στρατηγική διαμόρφωση του Οργανισμού. Δίνουμε όλα τα δυνατά κίνητρα ώστε όλες οι γυναίκες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, όπως αυτές επιθυμούν και προσπαθούμε να αποτελούμε έναν πόλο ενδυνάμωσης των γυναικών ώστε να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν το επαγγελματικό τους μέλλον όπως το ονειρεύονται. Είναι μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί για να συναντά τις γυναίκες σε οποιοδήποτε σημείο της καριέρας τους, ενώ αυτές συνεχίζουν να μαθαίνουν και να μεγαλώνουν. Για την AbbVie η οικοδόμηση ισχυρών γυναικών σε θέσεις με ηγετικό ρόλο αποτελεί στρατηγικό στόχο καθώς οι γυναίκες χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία στη σκέψη τους και πάθος για την παραγωγή αποτελεσμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την εξεύρεση καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων για τους/τις ασθενείς μας, αλλά και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας.

Ένας ακόμα στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε μεθοδικά και με σχέδιο για να εξελισσόμαστε ως εταιρεία, είναι να υπάρχει πλήρης ισορροπία στις θέσεις της Διοίκησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, η AbbVie μέσα από ένα ευρύτερο πρόγραμμα παροχών, υποστηρίζει ιδιαίτερα τις εργαζόμενες μητέρες, προσφέροντας ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς μίας κοινωνίας και η αντιμετώπιση των ζητημάτων περί ανισότητας των φύλων στην ηγεσία γίνεται όλο και πιο σημαντική στο πλαίσιο μίας σύγχρονης κοινωνίας. Θα πρέπει με τόλμη να συμβάλουμε σε ριζικές συστημικές αλλαγές, ώστε η πλήρης ισότητα μεταξύ των φύλων να αποτελεί τον κανόνα. Μία στοχευμένη και δυναμική προσέγγιση ώστε να ξεπεράσουν οι γυναίκες τα εμπόδια και να φτάσουν στην κορυφή, καταρρίπτοντας συστημικά εμπόδια προς την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, αποτελεί μία κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα.

 

TAGS