Τι είναι το φυσιολογικό βάρος; Φυσιολογικό βάρος είναι αυτό που επιτρέπει στον ασκούμενο ή μη μια καλή υγεία, φυσιολογικό ή λίγο μικρότερο ποσοστό λίπους και σωστή βιολογική λειτουργία. Επιπλέον το βάρος του πρέπει να είναι τέτοιο που να το αντέχει ο σκελετός του και τέλος δεν επιβαρύνει την λειτουργία της καρδιάς.

Φυσιολογικό βάρος για τον μέσο ασκούμενο δεν πρέπει να είναι αυτό των μοντέλων (λιποβαρή άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας), το βάρος των αθλητών (είναι προσαρμοσμένο στο άθλημα τους ώστε να πετύχουν την ιδανική απόδοση σε σχέση με το σωματικό τους βάρος) και τέλος των μπόντι-μπίλντερ (συνήθως είναι πολύ αυξημένο λόγω του μυϊκού όγκου). 

Το φυσιολογικό βάρος που πρέπει να έχει κάθε άτομο, ασκούμενο και μη, καθορίζεται από τους εξής παράγοντες: 

-To σωματικό ύψος.
-Το βάρος του σκελετού.
-Τον Δείκτη Μάζας Σώματος. 
-Το αποδεκτό Ποσοστό Σωματικού Λίπους.

Αξιολόγηση σκελετού
Ένας άλλος παράγοντας είναι που παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του φυσιολογικού βάρους είναι αυτός του βάρους του σκελετού. Είναι αδύνατον να προσδιοριστεί το ιδανικό βάρος χωρίς πριν να υπολογιστεί η διαφορετικότητα των σκελετών από άποψη βάρους. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το βρείτε με το να μετρήσετε την περίμετρο του δεξιού καρπού. Βάση του αποτελέσματος που θα βρείτε οι σκελετοί χωρίζονται για άντρες και γυναίκες στις εξής κατηγορίες:

Διαγράμματα Ύψους-βάρους
Παλιότερα το φυσιολογικό-ιδανικό βάρος πρόεκυπτε από τα διαγράμματα που υπολόγιζαν το βάρος συνάρτηση με το ύψος. Στην συνέχεια όμως με την εξέλιξη της επιστήμης της σωματομετρίας προστέθηκαν και άλλοι παράγοντες όπως ο Δ.Μ.Σ. και το Π.Σ.Λ. 
Τα διαγράμματα ύψους-βάρους χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, για τον προσδιορισμό του ιδανικού ή φυσιολογικού βάρους του σώματος. 
Το πιο δημοφιλές διάγραμμα είναι εκείνο που δημιουργήθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία Metropolitan Life της Νέας Υόρκης. Η Metropolitan Life βελτιώνοντας το αρχικό διάγραμμα αναπροσάρμοσε τις τιμές του ιδανικού βάρους που αναγραφόντουσαν σε παλαιότερους πίνακες της, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς ο πληθυσμός στην Αμερική γίνεται όλο και βαρύτερος, κατά συνέπεια το φυσιολογικό βάρος του σώματος αυξάνεται.
Βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερη έρευνα όσο αφορά τον τρόπο προσδιορισμού του ιδανικού βάρους ανάλογα με το ύψος, πριν θεωρηθούν τα διαγράμματα αυτά ακριβή και έγκυρα για χρήση από τους ειδικούς της φυσικής κατάστασης.

Τρόποι υπολογισμού του Φυσιολογικού Βάρους σε σχέση με το Ύψος
Υπάρχουν δύο τρόποι που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον πρακτικό υπολογισμό του φυσιολογικού-ιδανικού βάρους χωρίς εργαστηριακές μετρήσεις:

- Από τα εκατοστά του ύψους αφαιρούμε τον αριθμό 10. 
- Πολλαπλασιάζουμε το τετράγωνο του ύψος επί 25 για τους άντρες και επί 24 για τις γυναίκες.

Στον πρώτο τρόπο συγκρίνουμε τα κιλά του σωματικού βάρους με τα εκατοστά του ύψους πάνω από το μέτρο.​

Για τους άντρες το βάρος θεωρείται:

Ιδανικό όταν είναι περίπου 10% χαμηλότερο από τα εκατοστά του ύψους.
Κανονικό όταν είναι στο κλειστό όριο του -10 έως +2 από τα εκατοστά του ύψους. 
Ελλειποβαρές όταν είναι -11 κάτω από τα εκατοστά του ύψους.
Υπέρβαρο όταν είναι +3 πάνω από τα εκατοστά του ύψους.

 

Για τις γυναίκες το βάρος θεωρείται:

Ιδανικό όταν είναι -10 έως -12 χαμηλότερο από τα εκατοστά του ύψους.
Κανονικό όταν είναι στο κλειστό όριο -9 έως -5 από τα εκατοστά του ύψους.
Ελλειποβαρές όταν είναι -16 κάτω από τα εκατοστά του ύψους.
Υπέρβαρο όταν είναι -4 και πάνω από τα εκατοστά του ύψους.

 

Προσοχή

Τα παραπάνω ισχύουν για αυτούς που έχουν ηλικία από 18 έως 30 ετών.
Κάτω από την ηλικία των 18 ετών δεχόμαστε διάφορα προς τα πάνω 2% για κάθε έτος.
Πάνω από την ηλικία των 30 ετών δεχόμαστε διαφορά προς τα κάτω 1% για κάθε 5 χρόνια.

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τα ιδανικά βάρη και ύψη για άνδρες και γυναίκες όπως παρουσιάζονται από την Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία 1995 και την Αγγλική Καρδιολογική Εταιρεία 1994. Τα ιδανικά βάρη και ύψη του πινάκα αναφέρονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 25 ετών, σε συνάρτηση με τον τύπο του σκελετού λεπτός, μέτριος, βαρύς.

Σημειώσεις

- Για τα κορίτσια 18-25 ετών αφαιρέστε 0,5 κιλό για κάθε χρόνο κάτω από τα 25.
- Για τα αγόρια 18-25 ετών αφαιρέστε 250 γραμμάρια για κάθε χρόνο κάτω από τα 25.
- Τα προτεινόμενα κιλά πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά και όχι απόλυτα!
- Όσο χαμηλότερο ποσοστό λίπους έχουμε τόσο περισσότερα κιλά μπορούμε να ζυγίζουμε μέσα στο πλαίσιο των προτεινόμενων κιλών.
Δηλαδή εάν τα προτεινόμενα κιλά για εσάς είναι 67-71 μπορείτε να ζυγίζετε κάποια κιλά πιο κοντά στο 71 εάν έχετε κανονικό ποσοστό λίπους και λιγότερα εάν το ποσοστό λίπους σας είναι μεγαλύτερο.
- Κάποιες ενδείξεις προτεινόμενου βάρους, ειδικά στις γυναίκες, μπορούν να σας φανούν υπερβολικές. Αν κάτσετε όμως να σκεφτείτε θα δείτε ότι σας φαίνονται υπερβολικές γιατί λαμβάνεται υπόψη τα αισθητικά κριτήρια και όχι τα κριτήρια της υγείας. Κάλλιστα μία γυναίκα μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από αυτό που η μόδα επιβάλλει και παράλληλα να φαίνεται λεπτή και σφιχτή. Αρκεί να προσέξει την διατροφή της, να ασκείται τακτικά και να ελέγχει το ποσοστό σωματικού της λίπους ώστε να μην υπερβεί το 20-22%. 
- Για να βρείτε ακριβώς πόσο βάρος πρέπει να ζυγίζετε θα πρέπει να κάνετε πλήρη σωματομετρική αξιολόγηση. Όλοι οι άλλοι τρόποι βασίζονται στην στατιστική επεξεργασία στοιχείων πράγμα που σημαίνει ότι είναι σωστό για εσάς μόνον εάν έχετε κοινά χαρακτηριστικά με το αντιπροσωπευτικό δείγμα δηλαδή εάν είστε ο "μέσος"/"κοινός" άνθρωπος.

Περισσότερα εδώ

TAGS