Ο συνδυασμός ThinPrep Pap Test και Aptima HPV test, γνωστός ως Co-testing, προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία των γυναικών από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και ειδικά στις γυναίκες > 30 ετών.

Γιατί, το μεν ThinPrep Παπ Τεστ ανιχνεύει αλλαγές και αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε προ-καρκινικές καταστάσεις ή καρκίνο, το δε Aptima HPV Τεστ ανιχνεύει την παρουσία υψηλού κινδύνου τύπων του ιού, δίνει δηλαδή πληροφορίες για τον αιτιολογικό παράγοντα για την ανάπτυξη καρκίνου.

Το ThinPrep Pap Test είναι η εξέλιξη του κλασικού Τεστ Παπανικολάου.

Το Aptima είναι ένα τεστ σύγχρονης τεχνολογίας που ανιχνεύει τον ιό HPV. Μάλιστα μπορεί να προσδιορίσει δύο ογκοπρωτείνες του ιού HPV, Ε6/Ε7, που όταν υπερεκφράζονται σημαίνει ότι ο ιός έχει περάσει σε μια επιθετική κατάσταση, έχει ενεργοποιηθεί. Η ενεργοποίησή του ιού σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας της τραχηλικής καρκινογένεσης.

Όταν μία γυναίκα ελέγχεται και με τα δύο αυτά Τεστ είναι βέβαιη ότι έχει την καλύτερη προστασία έναντι του καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Γιατί Παπ Τεστ + HPV-Test μαζί;

Οι δύο εξετάσεις μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, από μία μόνον λήψη και επίσκεψη της γυναίκας στον γιατρό της. Είναι δύο εξετάσεις σε μία. Η διαδικασία είναι πολύ απλή γιατί ο γιατρός λαμβάνει ένα μόνον δείγμα, από το οποίο μπορούν να γίνουν και οι δύο. Οι δύο μαζί μπορούν να ανιχνεύσουν περισσότερους καρκίνους τραχήλου της μήτρας από ό, τι η κάθε μία χωριστά1.

Γιατί το 95% των καρκίνων τραχήλου της μήτρας ανιχνεύεται όταν η γυναίκα ελέγχεται με Παπ Τεστ+HPV-test μαζί1, ειδικά όταν είναι > 30 ετών.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Blatt, et al. Comparison of cervical cancer screening results among 256,648 women in multiple clinical practices. Cancer Cytopathol. 2015;123(5):282-8. doi:10.1002/cncy.21544. (Study included ThinPrep, SurePath, Hybrid Capture 2 Assay).

 

Φωτό: @rsanchescarvalho

 

Aκολουθήστε το WomanToc στο Instagram

TAGS