ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

τι μπορεί να μας διδάξει

Γιατί η πανδημία της Ισπανικής Γρίπης του 1918 μας διδάσκει ότι πρέπει να μη βγούμε απ' τα σπίτι μας

Τι, πολύ καθοριστικό και σοβαρό, μπορεί να μας πει η πανδημία της ισπανικής γρίπης του 1918 για αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα;