ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

καλύπτει ανάγκες

Το METAXA αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες σε οινόπνευμα δεκατριών νοσοκομείων

Υπολογίζεται ότι 35.000 λίτρα καθαρού οινοπνεύματος θα διατεθούν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα κατά τους επόμενους μήνες.