Η Οριακή ή Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας (Borderline Personality Disorder) είναι μία σοβαρή ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα επίμονο μοτίβο αστάθειας σε βασικούς τομείς της ζωής όπως είναι η ρύθμιση του συναισθήματος, ο έλεγχος των παρορμήσεων, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η αυτοεικόνα.

Διαγνωστικά Κριτήρια Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας

Τα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής περιλαμβάνουν συναισθηματική αστάθεια, παρορμητικότητα (πχ κατάχρηση ουσιών, παρορμητικό σεξ, επικίνδυνη οδήγηση), ανάρμοστο και έντονο θυμό ή δυσκολία ελέγχου του θυμού, αυτοτραυματισμούς και χρόνιες αυτοκτονικές τάσεις, γεγονός που οδηγεί συχνά τους πάσχοντες από οριακή διαταραχή να προστρέχουν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Το 75% των ατόμων που θα παρουσιάσουν τη διαταραχή είναι γυναίκες ενώ το 25% άνδρες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας συχνά βιώνουν έντονο άγχος εγκατάλειψης και ακολουθούν ένα μοτίβο ασταθών διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζεται από εναλλαγή μεταξύ των άκρων της εξιδανίκευσης και της υποτίμησης. Ακόμα, σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο είναι το χρόνιο αίσθημα κενού που βιώνει το άτομο σε όλους τους τομείς της ζωής. Τέλος, στα συμπτώματα της διαταραχής περιλαμβάνονται παροδικά, σοβαρά επεισόδια διάσχισης ή παρανοειδούς ιδεασμού που σχετίζονται με το έντονο στρες.

Η έναρξη των συμπτωμάτων τοποθετείται στην εφηβεία και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων.Η διαταραχή επηρεάζει περίπου το 2% του γενικού πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από ψυχοκοινωνική έκπτωση καθώς και υψηλή θνησιμότητα λόγω των αυτοκτονικών τάσεων. Επίσης, το 75% των ατόμων που θα παρουσιάσουν τη διαταραχή είναι γυναίκες ενώ το 25% άνδρες.

Οριακή Διαταραχή και συννοσηρότητα

Επιπροσθέτως, παρατηρείται συννοσηρότητα της οριακής διαταραχής προσωπικότητας με την κατάθλιψη,τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάχρηση ουσιών, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής καθώς επίσης με συμπεριφορές αυτοτραυματισμού και επιτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας σε ποσοστό 6 έως 10% των πασχόντων.

TAGS