Στο παρακάτω τεστ προσωπικότητας θα δεις 7 διαφορετικές εικόνες. Μέσα σε κάθε εικόνα υπάρχουν διαφορετικές μορφές, οι οποίες δεν είναι ευκρινείς με την πρώτη ματιά. Εσύ ποια από αυτές βλέπεις πρώτη; 

Το άθροισμα των απαντήσεων είναι αυτό που θα σου δώσει την απάντηση γύρω από την φύση και τη δυναμικότητα της προσωπικότητας σου.

 

TAGS