Η διαφορετικότητα και η ενσωμάτωση είναι αξίες που αποτελούν μέρος του DNA της L'Oréal.

Αυτή τη χρονιά, η Equileap αναγνώρισε και πάλι τη δέσμευση της εταιρείας αναφορικά με την ίση εκπροσώπηση των φύλων.

Ο ο Jean-Claude Le Grand, Αντιπρόεδρος της L’Oréal, στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, είπε αναφορικά με τη διάκριση:

«Παρά το γεγονός ότι είμαστε πρωτοπόροι στο ζήτημα της ίσης εκπροσώπησης των φύλων και οι ενέργειές μας έχουν αξία, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο σκοπό αυτό, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι η ισότητα των φύλων είναι ζήτημα που συνδέεται στενά με την επίδοση και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία».

Για την κατάταξή της, η έρευνα, αναλύει τα δημοσιευμένα στοιχεία 3.000 εταιρειών.

Η κατάταξη αυτή στοχεύει να βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν ευκολότερα τις εταιρείες που πρωτοπορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση και αυτό το μη-οικονομικό κριτήριο.

Φέτος, η Equileap πρόσθεσε στην ενιαία διεθνή κατάταξη ξεχωριστές λίστες για διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Βραβευμένη ως η νούμερο 1 εταιρεία το 2017, η L'Oréal λαμβάνει το Μεγάλο Βραβείο για την Ευρώπη το 2018.

Πρωτοπόρος στην ίση εκπροσώπηση των φύλων

Η L'Oréal δεσμεύεται να προάγει τις γυναίκες καθημερινά και σε όλα τα μέρη του κόσμου, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην κατάρτιση και στην επαγγελματική εξέλιξη.

Όσον αφορά το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, η L'Oréal ήταν και πάλι πρωτοπόρος, καλώντας το 2007 το INED, το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικής Έρευνας, να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων.

Από το 2018, ο Όμιλος έχει αναπτύξει αυτή την προσέγγιση παγκοσμίως. Επίσης, η εταιρεία ελέγχεται τακτικά για να αποκτήσει πιστοποιήσεις από το GEEIS (Ευρωπαϊκό και Διεθνές Πρότυπο για την Ισότητα των Φύλων) σε 23 χώρες και το EDGE (Οικονομικά Μερίσματα για την Ισότητα των Φύλων) σε 7 χώρες.

TAGS