Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Journal of Business Ethics τον περασμένο Οκτώβριο, ομάδα ερευνητών από τη Φινλανδία διαπίστωσε ότι οι αμερικανικές τράπεζες με γυναίκες στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου ή του προέδρου έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πτωχεύσουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης σε σύγκριση με εκείνες που διοικούνται από άνδρες.

Η Sami Vähämaa, καθηγήτρια λογιστικής και οικονομικών σε Πανεπιστήμιο της Φινλανδίας και μια από τους ερευνητές που πραγματοποίησαν τη μελέτη, δήλωσε ότι στις 7.000 αμερικανικές εμπορικές τράπεζες που εξετάστηκαν, οι γυναίκες διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι διατηρούσαν, κατά μέσο όρο, 5-6% περισσότερα ίδια κεφάλαια από τους άνδρες. «Κι αυτό αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι οι συγκεκριμένες τράπεζες είναι λιγότερο πιθανό να πτωχεύσουν μέσα στην κρίση», εξηγεί η Vähämaa. «Αντίθετα, όσες ηγούνται από άνδρες διαπιστώθηκε ότι έχουν κατά 6-7% περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν».

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νόμο, ο οποίος προβλέπει ότι τουλάχιστον το 40% των ηγετικών θέσεων μιας δημόσιας επιχείρησης πρέπει να καταλαμβάνεται από το γυναικείο φύλο, η Vähämaa θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορεί να πείσουν όσους λαμβάνουν αποφάσεις να επιδιώξουν μεγαλύτερη ισότητα στον επαγγελματικό χώρο. «Η ιδέα ότι οι γυναίκες θα αναλαμβάνουν ρίσκα με πιο συντηρητικό τρόπο, θα μπορούσε να αποτελεί καλό νέο για τις επιχειρήσεις, εφόσον έτσι θα περιοριστεί η υπερβολική ανάληψη κινδύνου και, κατά συνέπεια, η πιθανή χρεοκοπία», εξηγεί. «Από την άλλη πλευρά, το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να αποτελεί άσχημο νέο για τους μετόχους, εφόσον για αυτούς η ενδεχόμενη υπερβολική επιφυλακτικότητα και αποφυγή ρίσκου θα μείωνε και την εισροή κερδών». 

TAGS