Και όμως, οι μαζορέτες ή αλλιώς το cheerleading μπαίνει στα ελληνικά σχολεία με την έναρξη της φετινής χρονιάς.

Το Υπουργείο Παιδείας υπέγραψε τη σχετική εγκύκλιο, η οποία επιτρέπει την είσοδο εκπροσώπων της της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσίρλιντινγκ – Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ωστόσο το cheerleading στα σχολεία θα γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μετά από συνεννόηση με τους εκάστοτε Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με απόφαση των αντίστοιχων Συλλόγων Διδασκόντων και ενημέρωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής.

Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων ή δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, ορισμένος από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Κατά την διάρκεια των ενημερώσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση, προβολή, διάθεση ή διανομή υλικού που αφορά στην άμεση ή έμμεση διαφήμιση εμπορικού προϊόντος ή προϊόντος παροχής υπηρεσιών, καθώς και η λήψη στιγμιότυπων, όπως βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και ηχογράφηση των μαθητών ή των μαθητριών.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες θα απαιτείται:

Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

 

 Ακολουθήστε το WomanToc στο Instagram

TAGS