ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για μαντζούνια»: 16 οδηγίες για άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

Οδηγίες του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Συστηματικών Αυτοφλεγμονωδών Και Αυτοάνοσων Νοσημάτων Παθολογικής Φυσιολογίας.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για μαντζούνια»: 16 οδηγίες για άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

Οδηγίες του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Συστηματικών Αυτοφλεγμονωδών Και Αυτοάνοσων Νοσημάτων Παθολογικής Φυσιολογίας

1. Τα άτομα με συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από τον ιό όπως αυτές ισχύουν και για τον γενικό πληθυσμό.
2. Τα άτομα με συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα έχουν τον ίδιο περίπου κίνδυνο να μολυνθούν όσο και ο γενικός πληθυσμός.
3. Η αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχουν, αυτή καθ’ αυτή, δεν αποτελεί αίτιο ανοσοκαταστολής.
4. Οι αυτοάνοσες νόσοι και οι θεραπείες τους σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν αποτελούν παράγοντες κινδύνου για θανατηφόρες επιπλοκές από τον ιό SARS-COV-2. Οι παράγοντες για θανατηφόρα έκβαση της λοίμωξης από τον ανωτέρω ιό ήταν η μεγάλη ηλικία (>70 ετών), η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αναπνευστική και η καρδιακή ανεπάρκεια.
5. Αυτό που πιθανώς καθιστά τα άτομα με συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα περισσότερο ευάλωτα στον ιό (αν μολυνθούν) είναι η ένταση της ανοσοκαταστολής την οποίαν υφίστανται λόγω των φαρμάκων τα οποία παίρνουν. Πρέπει εν τούτοις να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς παρατηρήσεις για να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα μιας εκάστης θεραπείας.
6. Η χορήγηση μόνο υδροξυχλωροκίνης (Plaquenil) δεν προκαλεί βαριά ανοσοκαταστολή. Παρατηρησιακές μελέτες εν τούτοις που είδαν το φως της δημοσιότητας και υποστηρίζουν ότι το Plaquenil πιθανώς προστατεύει από τον ιό, απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση και δεν δικαιολογούν την χρήση του από άτομα χωρίς ιατρικές ενδείξεις.
7. Η χορήγηση μικρών δόσεων πρεδνιζόνης ή μεθυλπρεδνιζόνης (prezolon και Medrol, 10 και 8 mg την ημέρα αντίστοιχα) προκαλούν μέτρια ανοσοκαταστολή και δεν δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη, πιθανώς όμως δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση του ιού από τον οργανισμό εφ’ όσον το άτομο μολυνθεί, άρα προκαλούν μικρού βαθμού ανοσοκαταστολή.
8. Μεθοτρεξάτη και λεφλουνομίδη (Arava, Lefid κ.λπ.) καθώς και μεγαλύτερες δόσεις πρεδνιζόνης και μεθυλπρεδνιζόνης από αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, καταστέλλουν το ανοσολογικό σύστημα εντονότερα και ακόμη πιο έντονα αν χορηγούνται σε συνδυασμό.
9. Η αζαθειοπρίνη, η κυκλοσπορίνη, ο εστέρας του μυκοφαινολικού οξέος (Cell Cept) ή το μυκοφαινολικό οξύ (Myfortic) καταστέλλουν εντονότερα πιθανώς το ανοσολογικό σύστημα και από τη μέχρι τώρα εμπειρία αποτελούν παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων.
10. Η κυκλοφωσφαμίδη (Endoxan) μόνη της ή σε συνδυασμό με κορτικοειδή, καθώς και η πλασμαφαίρεση αποτελούν σοβαρούς ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη ιογενών, βακτηριακών και μυκητιακών λοιμώξεων.

11. Είναι προφανές ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα που πάσχουν επίσης από υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια κινδυνεύουν περισσότερο εξ αιτίας των συνυπαρχουσών αυτών νόσων.
12.
Πολλοί ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και ορισμένες αγγειίτιδες θεραπεύονται με φάρμακα τα οποία εκλεκτικά καταστέλλουν ορισμένες ουσίες που ονομάζονται κυτταροκίνες (διαφορετικές για κάθε κατηγορία φαρμάκου). Με τις κυτταροκίνες το ανοσολογικό μας σύστημα ολοκληρώνει σωστά την ανοσολογική απάντηση κατά ιών, βακτηρίων και μυκήτων. Στα αυτοάνοσα νοσήματα όμως πολλές από αυτές υπερπαράγονται και η καταστολή τους αποτελεί θεραπεία. Μοιραία όμως οι θεραπείες αυτές επιφέρουν και ανοσοκαταστολή που δυνατόν να ευνοήσει την εμφάνιση λοιμώξεων. Τέτοια φάρμακα είναι οι αντι-TNF παράγοντες (πχ Etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab-pigol, golimumab κ.α), αναστολείς του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-6 (πχ tocilizumab), αναστολείς της κοινής υπομονάδας των κυτταροκινών «ιντερλευκίνη-12» και «ιντερλευκίνη-23» (ustekinumab), αναστολέας της ιντερλευκίνης-17 Α (Secukinumab) , κ.α. Υπάρχουν επίσης και μικρά μόρια τα οποία εισέρχονται μέσα στα κύτταρα και δεσμεύουν την μεταγωγή σήματος από τους υποδοχείς της επιφάνειας του κυττάρου προς τον πυρήνα. Αυτή η μεταγωγή σήματος είναι σημαντική ώστε το κύτταρο να αρχίσει τη φλεγμονώδη απόκριση. Συνεπώς αυτά τα μόρια που δεσμεύουν την μεταγωγή σήματος (πχ το φάρμακο tofacitinib) είναι έντονα ανοσοκατασταλτικά.


13. Υπάρχει θεωρητική βάση και πρόδρομα δεδομένα ότι στη φάση της πνευμονίας από SARS-COV-2 η βλάβη του πνεύμονα που οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο οφείλεται σε μια πληθώρα κυτταροκινών με προεξάρχουσα την ιντερλευκίνη-6 . Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «cytokine storm» (θύελλα κυτταροκινών) και συνεπώς η δέσμευση της ιντερλευκίνης-6 με το φάρμακο tocilizumab που χρησιμοποιείται για την ρευματοειδή αρθρίτιδα θα μπορούσε να ανακόψει την ραγδαία καταστροφή του πνεύμονα και να διασώσει τον ασθενή. Εν τούτοις δεν υπάρχουν καλά σχεδιασμένες μελέτες για ένα μετρήσιμο όφελος των ασθενών. Επίσης κάτι τέτοιο προφανώς αφορά επιλεγμένες ομάδες ασθενών που ήδη βρίσκονται σε «cytokine storm», δηλαδή σε μάλλον απελπιστική κατάσταση. Η χρήση tocilizumab από τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν τους προστατεύει από την λοίμωξη με τον κορωναϊό. Τέλος πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το tocilizumab εξακολουθεί να είναι ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο και η χρήση του ακόμη και στις απελπιστικές καταστάσεις αναπνευστικής δυσχέρειας δεν έχει καλή τύχη αν δεν είμαστε σε θέση να μετρήσουμε το φορτίου του ιού και να αποδείξουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές οι κυτταροκίνες και όχι ο ιός επιφέρουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Συνεπώς για το tocilizumab απαιτούνται περαιτέρω μελέτες


14. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι υπάρχουν φάρμακα που «ενισχύουν» το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως μουρουνέλαιο, βιταμίνες μέταλλα και ιχνοστοιχεία ή μαντζούνια και βότανα, όπως κουρκουμάς, πιπερόριζα κλπ. Άρα όλα αυτά δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση του κορωναϊού.

15. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 14ης/3/2020,

Άρθρο 25ο μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

16. Με βάση τα ανωτέρω:

Α) Οι ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας .

Β) Δεν παίρνουν μουρουνέλαιο, βιταμίνες κ.λ.π. με στόχο την «αντιμετώπιση» του κορωναϊού.

Γ) Παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους

Δ) Κάνουν χρήση της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 14ης/3/2020, ώστε αν δεν εμπίπτουν ήδη στις κατηγορίες των ασθενών που κάθονται σπίτι να επιτύχουν: δουλειά από το σπίτι, είτε άδειες ειδικού σκοπού, ή αναρρωτικές άδειες.

Περισσότερες πληροφορίες στο pathophysiology2.med

Πηγή: @shvetsa

Ακολουθήστε το WomanToc στο Instagram

Read Next

28 Ιουν 2022

Το Jayont Mykonos αναβιώνει ένα ζωντανό μύθο του νησιού

Ένας ζωντανός μύθος του νησιού, που μπορείς σήμερα να τον επισκεφτείς.

23 Ιουν 2022

Με μία φαντασμαγορική εκδήλωση η Huawei παρουσίασε τα νέα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα της εταιρίας

Tο νέο απόλυτα φορητό laptop 16 ιντσών HUAWEI Matebook D16, το ελαφρύτερο αναδιπλούμενο smartphone HUAWEI Mate Xs 2 και άλλα προϊόντα με τεχνολογία αιχμής ήταν οι πρωταγωνιστές!

Περισσότερα από

Life

23 Ιουν 2022

Ήρθε η στιγμή για την πρώτη του κρέμα;

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

23 Ιουν 2022

Pet Shop Boys: Οι μάστορες της Pop Art

Η περιοδεία "Dreamworld" φέρνει το βρετανικό δίδυμο ξανά στην Αθήνα (Πλατεία Νερού, 30/6), για μια βραδιά με τα πιο λατρεμένα τραγούδια της μακροχρόνιας πορείας τους.

22 Ιουν 2022

Ασφυκτική πίεση στη Δήμητρα Πισπιρίγκου για το βράδυ που πέθανε η Ίριδα - Κατάθεση 10 ωρών και αντιφάσεις

Στοχευμένες αστυνομικές ερωτήσεις στη Δήμητρα Πισπιρίγκου για τις 8 κρίσιμες ώρες από 02:30 έως τις 10:45 το πρωί της 21ης Μαρτίου 2021, που εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε η Ίριδα.

22 Ιουν 2022

Διατροφή για τον καύσωνα: Οι τροφές που θα σε ενυδατώσουν τώρα

Η ενυδάτωση είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.

21 Ιουν 2022

Το Pacman Sunset Restaurant Bar μας δίνει έναν καλό λόγο για απόδραση στην Σαντορίνη

Διάσημοι guest DJ’s και καλλιτέχνες συνθέτουν ένα μοναδικό events calendar για το φετινό καλοκαίρι.

21 Ιουν 2022

5 fitness tips που κάθε γυναίκα άνω των 50 πρέπει να ακολουθεί

Η άσκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε ηλικία, προσφέροντας ξεχωριστά οφέλη με το πέρασμα των χρόνων.

21 Ιουν 2022

To τραγούδι της Κέιτ Μπους που εκτοξεύτηκε από τη σειρά "Stranger Things" 37 χρόνια μετά

Stranger Things: Μια νέα γενιά φανς δημιουργεί το τραγούδι της Κέιτ Μπους 37 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του

21 Ιουν 2022
21 Ιουν 2022

Corgi: Τα αγαπημένα σκυλιά της βασίλισσας Ελισάβετ

Η ράτσα ταυτίστηκε με την Ελισάβετ (κατά τη διάρκεια της βασιλείας της είχε πάνω από τριάντα) και έγινε έμβλημα της βρετανικής μοναρχίας