ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ WOMAN TOC

Άλμα στη διδασκαλία των αγγλικών!

Eκπαιδευτική προσέγγιση JUMP: Ο σίγουρος τρόπος να μάθουν τα παιδιά εύκολα, ευχάριστα και γρήγορα αγγλικά.

Άλμα στη διδασκαλία των αγγλικών!

Καλώς ήλθατε στον κόσμο του Δικτύου Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS (Quality in Language Services) και της εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP. Η διδακτική προσέγγιση JUMP απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών, εστιάζεται στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας (Phonics) και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum). Έχει στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική πρόσληψη, ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή της αγγλικής γλώσσας.

Τα παιδιά μας και οι οικογένειες τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και στη μητρική τους γλώσσα. Ως ενήλικες, τα παιδιά μας, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να έχουν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική.

Άλμα στη διδασκαλία των αγγλικών!

Στα σχολεία QLS πιστεύουμε ότι αυτή η ευχέρεια κατακτάται από μικρή ηλικία όταν, οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές σε νέα ερεθίσματα και συνεπώς στο νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.

Έτσι, στοχεύουμε οι μικροί μας μαθητές, που ξεκινούν τώρα να μαθαίνουν αγγλικά, να διδάσκονται με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο. Έναν τρόπο, ο οποίος βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρία στην προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του εξωτερικού, κυρίως της Βρετανίας.

«Μελέτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου»

Πώς λειτουργεί

Η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η διδακτική προσέγγισηJUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίζουν τους 44 αυτούς ήχους, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με αλφαβητική σειρά.

Το JUMP όμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

JUMP: 4 γράμματα, 4 άξονες!

Με το JUMP θέτουμε την βάση μίας νέας ολιστικής προσέγγισης που στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:

1. Φωνολογική προσέγγιση

Είναι ένα σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένο στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) ,με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Τα παιδιά διδάσκονται να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Ετσι γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες και ομιλούν σωστά την ξένη γλώσσα.

2. Βιωματική Διδασκαλία (Experiential Teaching)

Το παιδί δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από: Κινήσεις, Παιχνίδια, Συμμετοχή σε κατασκευές, Ομαδικές εργασίες

3. Ψηφιακή Υποστήριξη (Digital Support)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του QLS υποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω παιχνιδοποίησης (gamification of learning). Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tablet ή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

4. Εκπαιδευμένοι Καθηγητές & Υλικό διδασκαλίας

Στο QLS, οι καθηγητές μας είναι άρτια καταρτισμένοι, φίλοι και συνοδοιπόροι, με πλήρη γνώση της διδακτικής JUMP.

Το υλικό της διδασκαλίας αποτελείται από απτά και χρήσιμα διδακτικά μέσα, όπως: Κάρτες ανάγνωσης, Κούκλες (puppets), Φύλλα εργασιών (worksheets) , Πολλές κατασκευές, Βιβλία βασισμένα στη φωνολογική προσέγγιση.

Δείτε ένα αναλυτικό βίντεο:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολλές είναι οι επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα:

Η φωνημική προσέγγιση στην ανάγνωση και γραφή ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα του μαθητή με αποτέλεσμα την ταχύτερη εμπέδωση και αποκωδικοποίηση της αγγλικής γλώσσας. Ετσι ο μαθητής γίνεται δεινός αναγνώστης και χρήστης της γλώσσας από μικρή ηλικία κάνοντας πράξη το motto : Learn to Read - Read to Learn. (Μαθαίνω να Διαβάζω, Διαβάζω για να μαθαίνω )

1. «Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη, συγκεκριμένα και σημαντική θετική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα με την φωνημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου».

Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999. “Getting Ready for Reading : Early Phoneme awareness and Phonics Teaching Improves Reading and Spelling in Inner-city Second language Learners. Morag Stuart

2. “Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μια φωνημική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή τους ότι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, τους δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση»

Πηγή: What sort of phonics? Dr Rhona S. Johnston & Joyce Watson School of Psychology University of St Andrews , Fife, Scotland

3.«Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τα παιδιά πως να διαβάζουν. Σχεδόν όλα τα παιδιά που αποκτούν φωνημική επίγνωση μαθαίνουν να διαβάζουν άνετα και με ευχέρεια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.»

Πηγή: Department of Education in UK

Who is Who

QLS: Βραβευμένο, ανεξάρτητο, πρωτοπόρο

Το Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS (Quality in Language Services) προσφέρει υπηρεσίες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στους μαθητές και τους γονείς τους. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέλη του QLS, βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και κάνουν τη διαφορά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση!

THE QLS WAY

Ο τρόπος με τον οποίο τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Δικτύου QLS διδάσκουν αγγλικά, αποτελείται από βραβευμένες και καινοτόμες μεθόδους. Επιγραμματικά, η προσέγγιση “THE QLS WAY” περιλαμβάνει τεχνικές όπως:

QLP (QLS Learning Profile). Διδασκαλία ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.

“Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω”. 2 εξελιγμένα τεστ προσωπικότητας τα οποία καλλιεργούν τις νοητικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών.

Debating Club. Το διάσημο πανεπιστημιακό εργαλείο γίνεται όπλο ανάπτυξης της σκέψης του μαθητή μέσω της συζήτησης σε επικαίρα και σύγχρονα θέματα.

Δράσεις Εθελοντισμού. Ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

Βραβεύσεις

Τον Μάιο 2017 τo QLS τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο των Education Business Awards για την Καινοτομία στην Διδασκαλία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS με την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία που εφαρμόζει βάσει των Μαθησιακών τύπων των μαθητών του που ανιχνεύει με το τεστ QLP. (QLS Learning Profile)

Τον Μάιο 2018 το QLS τιμήθηκε με το BRONZE βραβείο των Education Leaders Awards που απονεμήθηκε φέτος στην κατηγορία της Καταπολέμησης του Σχολικού Εκφοβισμού στον τομέα της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης και είχε ως μοναδικό αποδέκτη το QLS! Το Δίκτυό μας βραβεύτηκε με το συγκεκριμένο Βραβείο (Bronze) για την διοργάνωση των εκπαιδεύσεων των μαθητών μας διά μέσου του Βρετανικού Κοινωφελούς προγράμματος του Ιδρύματος της Πριγκήπισσας Νταιάνα Anti-Bullying Ambassadors στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας και το QLS έχει ήδη εκπαιδεύσει πλέον των 120 μαθητών ανα την Ελλάδα στα κατά τόπους Κέντρα Ξένων Γλωσσών του.

*Βρείτε το ΚΞΓ μέλος του Δικτύου QLS που βρίσκεται κοντά σας: www.qls-jump.gr & http://www.qls-jump.gr

Read Next

28 Νοε 2022

Το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης είναι ένα ζωντανό, υπαίθριο Μουσείο, γεμάτο έργα Τέχνης!

Αγάλματα, γλυπτά, συνθέσεις και ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας προσφέρει η παραλία της Θεσσαλονίκης στους περιπατητές.

27 Νοε 2022

Θέλεις να ζήσεις για πάντα; Στο Metaverse μπορείς!

Πώς το Metaverse εξασφαλίζει την αθανασία μέσα από άβαταρ, ψηφιακές ταριχεύσεις και μνήματα με QR Code.

Περισσότερα από

Life

27 Νοε 2022

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ζωντανεύει την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου στις 19.00

Μουσική, Θέατρο, Εργαστήρια, Φωτιστικές Εγκαταστάσεις, Χορογραφημένα Σιντριβάνια, Παγοδρόμιο

26 Νοε 2022

7 διαφορετικά μουσεία που θα αγαπήσετε στην Αθήνα

Από το μοναδικό στην Ελλάδα, Μουσείο Αφής, σε μουσεία αφιερωμένα στα παιχνίδια, κοσμήματα, μετεωρίτες και στην αρχαία ελληνική τεχνολογία, η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα των ξεχωριστών μουσείων

26 Νοε 2022

Η τέχνη των The Callas είναι πάρα πολύ προσωπικά πράγματα

Το καλλιτεχνικό δίδυμο Λάκης και Άρης Ιωνάς γιορτάζει 20 χρόνια από την ίδρυση της κολεκτίβας και μας μιλά για το πόσο έχει αλλάξει η εγχώρια σκηνή, τη μέθοδο που ακολουθούν στις διάφορες συνεργασίες τους και την ιδέα πίσω από την ψυχεδελική έκθεση "Love Solidarity Death (L.S.D.)" στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

25 Νοε 2022

Μίνως Μάτσας: "Από κοντά" στην κεντρική σκηνή του Gazarte

O Μίνως Μάτσας έρχεται στο Gazarte για τρεις εμφανίσεις.

25 Νοε 2022

Οι αλήθειες στο "Fabelmans" του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Η 34η ταινία του εμβληματικού σκηνοθέτη συστήνεται ως η πιο προσωπική και αυτοβιογραφική της πλούσιας καριέρας του. Ποια γεγονότα της ταινίας, όμως, είναι τα πραγματικά;

25 Νοε 2022

"Βία είναι να μην κοιμάσαι ήσυχη τα βράδια"

25 Νοεμβρίου: Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών. Γράφει η Άντζελα Ζιούτη

25 Νοε 2022

Η Hellas Direct ρίχνει χρώμα στην Black Friday και γιορτάζει τη #safefriday

30 νύχτες - 100 διαβάσεις - 20.000 ασφαλείς μαθητές και μαθήτριες: Η Hellas Direct κάνει τη διαφορά και αντί της Black Friday γιορτάζει τη #safefriday εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών μας.

24 Νοε 2022

Βρετανή μητέρα σκότωσε τον παιδόφιλο που είχε κακοποιήσει τους 3 γιους της- Μίλησε στο BBC μόλις αποφυλακίστηκε

Για πρώτη φορά, η μητέρα από το ανατολικό Λονδίνο που σκότωσε τον παιδόφιλο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τα παιδιά της, δίνει τηλεοπτική συνέντευξη.

24 Νοε 2022

Θέλεις να βλέπεις καθαρά μετά τα 40, κοντά, μακριά και σε κάθε απόσταση;

Με τους πολυεστιακούς φακούς επαφής ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL δε θα πιστεύεις στα μάτια σου.