Η κατοικία βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό της Ύδρας, στην περιοχή Κουντουριώτικα, σε κεντρικό σημείο, πολύ κοντά στο λιμάνι του νησιού. Αποτελείται από δύο κτίρια, διαφορετικών περιόδων και μεγέθους, μια κύρια κατοικία και ένα βοηθητικό νεότερο κτίριο.
Το αρχικό κτίριο κατασκευάστηκε πριν από το 1875 και έχει συνολική επιφάνεια 200,61 m2 ισογείου και 112,00 m2 υπογείου. Σε αυτό έγιναν νεότερες προσθήκες 174,60 m2 ισογείου χώρου και 57,00 m2 υπογείου χώρου. Ο φέρων οργανισμός έχει κατασκευαστεί με ισόδομο σύστημα από ημιλαξευτούς λίθους, με κατασκευή ανακουφιστικών τόξων επάνω από το σύνολο σχεδόν των ανοιγμάτων και τοποθέτηση μεταλλικών ελασμάτων, απαραίτητων για την επιπλέον ενίσχυση της φέρουσας λιθοδομής. Η στέγη είναι τετράριχτη, με βυζαντινά κεραμίδια και ξύλινο φέροντα οργανισμό. Εσωτερικά η κατοικία φέρει περίτεχνες ξύλινες ψευδοροφές, κυρίως στον κεντρικό χώρο του καθιστικού. Τα δάπεδα είναι συνήθως μαρμάρινες πλάκες ή κεραμικά πλακίδια. Τα κουφώματά του είναι ξύλινα με τα σκούρα από την εσωτερική πλευρά.


Το βοηθητικό κτίριο είναι ισόγειο κτίριο και η στάθμη του βρίσκεται 1,40 m χαμηλότερα από τη στάθμη του κυρίως κτιρίου. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 με φέροντα οργανισμό από υποστυλώματα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος, με πλήρωση από οπτοπλινθοδομές και με ξύλινα κουφώματα. Η στέγη αποτελείται από ξύλινα ζευκτά, πέτσωμα από σανίδες και επικάλυψη από βυζαντινά κεραμίδια. Εσωτερικά είχε πάτωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα και επικάλυψη από σχιστόπλακες ακανόνιστου σχήματος.
Οι ζημίες που παρατηρήθηκαν στα κτίρια από την ελλειπή συντήρηση και την παρατεταμένη εγκατάλειψη εμφανίζονταν στους τοίχους, στις οροφές, στις ξύλινες κατασκευές (κουφώματα, στέγες) και στα δάπεδα, πλην των μαρμάρινων δαπέδων του κεντρικού κτιρίου. Σοβαρές ζημιές είχαν προκαλέσει στους φέροντες τοίχους ρίζες φυτών (κάππαρη), που έφταναν σε διάμετρο τα 10 cm. Στο βοηθητικό κτίριο παρατηρήθηκαν ζημιές στο φέροντα οργανισμό του οπλισμένου σκυροδέματος λόγω διαβρώσεως των οπλισμών. Τα ξύλινα ζευκτά και σανιδώματα στις οροφές είχαν ελλιπείς διατομές και δεν πληρούσαν τις σύγχρονες προδιαγραφές.
Σύμφωνα με την επιθυμία των νέων ιδιοκτήτων το κτίριο επανήλθε στην αρχική του κατάσταση με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που υπαγορεύονται από τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης και λειτουργίας, αφού πρώτα αποκαταστάθηκαν οι στατικές δυσλειτουργίες που είχαν προκύψει.

Οι κύριες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν στα εξής:
• Οι πέτρινοι τοίχοι ενισχύθηκαν, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο από το στατικό έλεγχο, καθαρίστηκαν με υδροβολή και αρμολογήθηκαν με ειδικό κονίαμα. Το κεντρικό κτίριο έμεινε ανεπίχριστο εξωτερικά, ώστε να αποκατασταθεί η αρχική αισθητική του, ενώ στο υπόλοιπο εφαρμόστηκε τσιμεντοκονίαμα με χρώμα.
• Κατασκευάστηκαν οι ξύλινες στέγες με νέα υλικά (καστανιά Αγ. Όρους), που πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, χωρίς να τροποποιηθεί το τελικό ύψος του κτιρίου. Επίσης περιστασιακά αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες πέτρινες κορνίζες από παρόμοιες πέτρες.
• Οι ξύλινες ψευδοροφές στην κυρίως κατοικία, αφού αποτυπώθηκαν πλήρως, απομακρύνθηκαν, συντηρήθηκαν από ειδικά συνεργεία και επανατοποθετήθηκαν. Στις προσθήκες κατασκευάστηκαν ξύλινες οροφές παρόμοιου σχεδιασμού και χρωματισμού με των υπαρχουσών.

• Όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νέα από ξυλεία teak, που έχουν σχεδιασμό όπως και τα αρχικά, ενώ πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές θερμομόνωσης. Σε ελάχιστες περιπτώσεις έγιναν επισκευές στα υπάρχοντα.
• Τα δάπεδα στο σύνολο του κτιρίου απομακρύνθηκαν, καθαρίστηκαν, συντηρήθηκαν, όσο αυτό ήταν δυνατόν και επανατοποθετήθηκαν. Συμπληρώθηκαν όπου ήταν απαραίτητο με παλαιά κομμάτια, που ταιριάζουν όμως με την αισθητική των υπαρχόντων.
Λόγω της νέας χρήσης του κτιρίου κατασκευάστηκαν νέοι χώροι υγιεινής και εκσυγχρονίστηκε ο χώρος της κουζίνας. Επίσης κρίθηκε απαραίτητο να διανοιχτεί νέα είσοδος στο κτίριο, επάνω στον κεντρικό άξονα σύνθεσης, διότι η παλαιά είσοδος δεν ανταποκρινόταν στις νέες λειτουργικές, αρχιτεκτονικές και αισθητικές ανάγκες. Στο πρώτο χολ της εισόδου και στο κέντρο της οροφής, κατασκευάστηκε άνοιγμα, που εξυπηρετεί τις ανάγκες φωτισμού του χώρου. Η μορφή του είναι ίδια με την μορφή του ήδη υπάρχοντος φωτιστικού ανοίγματος, που βρίσκεται σε γειτονικό χώρο.
Στον περιβάλλοντα χώρο αποξηλώθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατασκευές από σκυρόδεμα, δημιουργήθηκε μια ενιαία επιφάνεια, η οποία επικαλύφθηκε με πλάκες μαρμάρου σύμφωνα με τα πρότυπα των υδραιικών αυλών και έγινε η ανάλογη φύτευση, ώστε να εξασφαλιστεί σκίαση και δροσισμός της αυλής.

*Στοιχεία έργου:

Αρχιτεκτονική μελέτη: Παύλος Μ. Καλλιγάς
Στατική μελέτη: Κανών Μελετητική, Θ. Τσιμώνος
H/M μελέτη: Γ. Ασκητόπουλος
Επίβλεψη: ΔΟΜΕΡΓΟΝ ΑΤΕ
Συνεργάτες: Άννα Παπαστεργίου
Τεχνική εταιρεία κατασκευής: ΔΟΜΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.
Τοποθεσία: Δήμος Ύδρας
Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 544,21 m2
Παρουσίαση: Παύλος Μ. Καλλιγάς
Φωτογραφίες: Παύλος Μ. Καλλιγάς

TAGS